همایش ملی رصد خانه های ایران- اهداف
هدف همایش چیست؟

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۳ | 
فراهم آوری زمینهای برای آشنایی هرچه بیشتر رصدخانه های ایران با فعالیتهای یکدیگر و ایجاد  پیوند میان فعالیت آنها  رونق بخشی به رصد حرفه ای به عنوان زیربنای نجوم از طریق فراهم نمودن بستری برای ارائه مقالات در این زمینه
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.51.21.fa
برگشت به اصل مطلب