همایش ملی رصد خانه های ایران- ویژگی ها
ویژگی‌های بارز و انحصاری برگزاری همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/2 | 
1-    اولین همایش در سطح ملی که به هدف ایجاد پیوند میان فعالیت‌های رصدخانه‌های ایران برگزار می‌شود.
2-    تاکید بر فعالیت‌های حرفه‌ای رصدی و نظری و پذیرش مقالات در این زمینه
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.52.17.fa
برگشت به اصل مطلب