همایش ملی رصد خانه های ایران- محورهای تخصصی
محورهای اصلی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/2 | 
محورهای همایش:
  • آسترومتری
  • نورسنجی
  • طیف سنجی
  • زمان سنجی
  • تقویم نجومی
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.53.18.fa
برگشت به اصل مطلب