همایش ملی رصد خانه های ایران- اخبار کنفرانس
راه اندازی پایگاه اینترنتی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پایگاه اینترنتی "همایش ملی رصدخانه های ایران" راه اندازی گردید.
پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربران ضمن ثبت نام نسبت به ارسال اصل مقاله اقدام و همچنین پیگیر فعالیت های جاری همایش نیز باشند. لازم به توضیح است این پایگاه به تازگی راه اندازی شده و اطلاعات بخش های مختلف آن در حال بروز رسانی است و ممکن است در دسترس نباشد.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما متشکریم.
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.55.10.fa
برگشت به اصل مطلب