همایش ملی رصد خانه های ایران- اخبار کنفرانس
ثبت همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
همایش ملی رصدخانه های ایران  با توجه به سطح بالای علمی و پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با کد اختصاصی 98190-26549 (اعداد برعکس دیده می شوند لطفا در خبر به طور صحیح قرار دهید) نمایه گردید.
کد اختصاصی همایش:  98190-26549

 بر اساس آئین نامه های ارتقاء و ارزشیابی علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات آموزش عالی از این پس تنها کنفرانس هایی که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) به ثبت رسیده باشند دارای اعتبار هستند و تنها مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و کنگره های نمایه شده در ISC دارای امتیاز پژوهشی و نمره پایان نامه می باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ایجاد پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC و مدیریت آن وضعیت علمی دانشگاهها، مراکز پژوهشی و فناوری، حوزه‌های علمیه، نشریات، دانشمندان و نویسندگان مقالات در نشریات علمی ایران و سایر کشورهای اسلامی را براساس تحلیل استنادی ارزیابی می‌کند.
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.55.15.fa
برگشت به اصل مطلب