همایش ملی رصد خانه های ایران- اخبار کنفرانس
انتشار مقالات پذیرفته شده در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICEST) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/10 | 


بدینوسیله به آگاهی می رساند مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری حمایت علمی خود را از همایش ملی رصدخانه های ایران اعلام نمود. لذا تمامی مقالات همایش در این پایگاه علمی و معتبر بین المللی چاپ و نمایه خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.55.26.fa
برگشت به اصل مطلب