همایش ملی رصد خانه های ایران- کمیته علمی
اعضای کمیته علمی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 
علیرضا  آقایی (دانشگاه سیستان و بلوچستان)  
محمود بهمن آبادی (دانشگاه صنعتی شریف)  
یوسف ثبوتی (دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان)
حبیب خسروشاهی (پژوهشگاه دانش های بنیادی)
سهراب راهوار (دانشگاه صنعتی شریف)
فرزان مومنی (دانشگاه خوارزمی)  دبیر کمیته 
نشانی مطلب در وبگاه همایش ملی رصد خانه های ایران:
http://nobs.khu.ac.ir/find.php?item=1.58.13.fa
برگشت به اصل مطلب